Thời sự

Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hải Sơn

Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hải Sơn
25/03/2019 5:10 pm

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng giai đoạn 3+4,...

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Thủ tướng
Chủ tịch Quốc hội
Trường Sa Hoàng Sa

Liên hệ

Xin gửi bài viết và thư góp ý về
[email protected]