Thời sự

Tuyên bố chung Việt Nam – Na Uy

Tuyên bố chung Việt Nam – Na Uy
25/05/2019 5:01 pm

Nhận lời mời của Thủ tướng Na Uy Ê-na Xôn-béc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức Vương quốc...

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Thủ tướng
Chủ tịch Quốc hội
Trường Sa Hoàng Sa

Liên hệ

Xin gửi bài viết và thư góp ý về
[email protected]